Commit 23e0c631 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files
parents e13afcf7 be5c781a
......@@ -77,9 +77,23 @@
</tr>
<tr>
<td><span style="text-decoration: line-through;"> 12.5.<br/>(rektorský den)</span></td>
<td></td>
<td>Arduino - běžící zpráva</td>
<td>
Zadání v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz/app/assignment/a486a874-b291-11eb-a1a9-005056ad4f31">recodexu</a>
<br/>Deadline: 6.6.2021
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(19.5.)</td>
<td rowspan=2><a href="index.html#@tab_assignments">Arduino - kostka</a></td>
<td><a href="download/db-cs-07-Serial.pptx">Vysvětlení k seriovému portu a úloze 7</a></td>
<td><a href="https://web.microsoftstream.com/video/203d2b30-a54b-40a4-ae1f-cc7a46b8df44"><img width=24 height=24 src="pic/msstream.png" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>26.5.</td>
<td>Řešení odevzdávejte do SISu (studijní mezivýsledky)
<br/>Deadline: 30.6.2021
</td>
<td></td>
</tr>
......
......@@ -655,7 +655,7 @@ $(document).ready(function(){
<td class="right">20.4.2021</td>
<td>914 8545 2781 </td>
<td><a class="extern" href=" https://cesnet.zoom.us/j/91485452781">Join the lab - Yaghob</a></td>
<td>><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/bcd4c2c0-651f-4cbf-9c63-a738c56439ed">Recorded lab</a></td>
<td><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/bcd4c2c0-651f-4cbf-9c63-a738c56439ed">Recorded lab</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="right">20.4.2021</td>
......@@ -708,14 +708,14 @@ $(document).ready(function(){
<tr>
<td class="right">18.5.2021</td>
<td>914 8545 2781 </td>
<td><a class="extern" href=" https://cesnet.zoom.us/j/91485452781">Join the lab - Yaghob</a></td>
<td>Recorded lab</td>
<td><a class="extern" href="https://cesnet.zoom.us/j/91485452781">Join the lab - Yaghob</a></td>
<td><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/60897a49-4ab9-4f67-a22e-24c34b14698c">Recorded lab</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="right">18.5.2021</td>
<td>915 2445 5145</td>
<td><a class="extern" href="https://cesnet.zoom.us/j/91524455145">Join the lecture - Yaghob</a></td>
<td>Recorded lecture</td>
<td><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/ef8f38b6-8955-4de1-9c6b-bbb9715c8187">Recorded lecture</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="right">19.5.2021</td>
......@@ -727,7 +727,7 @@ $(document).ready(function(){
<td class="right">25.5.2021</td>
<td>915 2445 5145</td>
<td><a class="extern" href="https://cesnet.zoom.us/j/91524455145">Join the lecture - Yaghob</a></td>
<td>Recorded lecture</td>
<td><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/ef7d533e-9735-4395-ac45-d802e344c38b">Recorded lecture</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="right">26.5.2021</td>
......
......@@ -155,26 +155,24 @@ $(document).ready(function(){
</a>
</td>
<td>
<a class="extern" href="download/krulis/7SegMessageBase.ino">starter pack</a>,
<a class="extern" href="https://youtu.be/2Gg-jnJHWa0">result</a>
<a class="extern" href="https://youtu.be/YCbglNdO1Xo">result</a>
</td>
<td>
<a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/4817711c-5981-46f8-9518-bb65e391e946">recording</a>
</td>
<td>
<a class="extern" href="https://recodex.mff.cuni.cz/app/assignment/e2c42574-b887-11eb-a1a9-005056ad4f31">assignment</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6.2021</td>
<td width="100%">Possibly a consultation or term for early submission of final assignment</td>
<td width="100%">Consultation for running message assignment, explaining final assignment (AD&D dice)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="footer"></div>
......
......@@ -108,6 +108,15 @@
<span>lab-cs-06-7segalpha.pptx</span>
</a>
</td>
<td>
<a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/60897a49-4ab9-4f67-a22e-24c34b14698c">záznam cvičení</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.</td>
<td>Final assignment</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
......
......@@ -16,7 +16,6 @@
<nav></nav>
</div>
<div id="contents">
<div id="lab_zavoral" class="no_tab">
......@@ -67,23 +66,21 @@
<td>Segmentový displej - multiplex</td>
<td>5.2, 5.4</td>
<td>důsledně dekompozice a encapsulace
<!--Časový multiplex
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-63.mp4">5.3</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-64.mp4">5.4</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-65.mp4">5.5</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-65b.mp4">5.5b</a>
-->
</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Alfanumerický displej</td>
<td></td>
<td><!--<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-74.mp4">6.3-6.4</a>-->
</td>
<td>6.2, 6.5</td>
<td>pro implementaci 6.5 použijte třídu/metodu vytvořenou pro 6.3</td>
</tr>
</table>
<p>
<a href="index.html#@tab_assignments">Zápočtovou úlohu</a> nahrajte do 6.6. do SISU, modul Studijní povinnosti, do políčka D&D.
Pro získání zápočtu musíte mít všechny úlohy ze cvičení ve stavu Accepted a alespoň 6 bodů.
</p>
<p>
Využívejte <a href="https://www.arduino.cc/reference/en/">referenční dokumentaci</a> k Arduinu.
V případě dotazů, nejasností nebo problémů použijte Mattermost.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment