smelko.html 4.38 KB
Newer Older
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Computer Systems (NSWI170)</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/results.css">

</head>

<body>
<div id="header">
	<h1><a href="index.html#@tab_labs">NSWI170 Course</a></h1>
	<div>Computer Systems</div>
	<nav></nav>
</div>


<div id="contents">

<div id="lab_smelko" class="no_tab">
	<h2>Paralelky cvičení Šmelko</h2>
	<p>Podrobnejšie informácie týkajuce sa oboch paraleliek cvičení (x02, x03).</p>
	<p>Každá paralelka bude mať online meeting na platforme ZOOM v čase napísanom na danom rozvrhovom lístku v SISe.</p>
	<p>Na diskusiu mimo dobu cvičení je vytvorený kanál <code>nswi170-compsys-smelko</code> na platforme Mattermost.</p>
	<p>Linky na Zoom meeting a Mattermost sú zverejnené v SIS module Nástěnka (v prohlížení zadajte do filtru kód predmetu <code>NSWI170</code> a kliknite na odpovedajúcu paralelku).</p>
	<p>Na odovzdávanie zadaných úloh budeme používať <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">Recodex</a>. Čas na vypracovanie úloh bude vždy týždeň odo dňa zadania. V snahe povýšiť schopnosť písania kvalitného kódu zapísaných študentov :-), odovzdané úlohy budú naviac preverované z hladiska čistoty kódu.</p>

	<p>Slajdy k cvičeniam budú postupne nahrávané na túto stránku.</p>

	<table class="bordered">
		<tr>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
34
			<th>cvičenia</th><th>téma</th><th>slajdy</th><th>poznámka</th>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
35
36
37
38
		</tr>
		<tr>
			<td>1.</td>
			<td>Jazyk C</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
39
40
41
42
43
44
			<td>
				<a class="file_link" href="download/smelko/nswi170-lab01-as.pdf">
					<img src="pic/pdf-icon.png" alt="PDF File Icon">
					<span>lab01</span>
				</a>
			</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
AS    
Šmelko Adam Mgr. committed
45
46
47
48
49
			<td>
				<a href="download/smelko/cvicenie1.txt">
					poznámky k 1. cvičeniu
				</a>
			</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
50
51
52
53
		</tr>
		<tr>
			<td>2.</td>
			<td>Arduino, LED</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
54
55
56
57
58
59
			<td>
				<a class="file_link" href="download/smelko/nswi170-lab02-as.pdf">
					<img src="pic/pdf-icon.png" alt="PDF File Icon">
					<span>lab02</span>
				</a>
			</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
60
61
62
63
64
			<td>
				<a href="download/smelko/cvicenie2.txt">
					poznámky k 2. cvičeniu
				</a>
			</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
65
66
67
68
		</tr>
		<tr>
			<td>3.</td>
			<td>Tlačítka</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
69
70
71
72
73
74
			<td>
				<a class="file_link" href="download/smelko/nswi170-lab03-as.pdf">
					<img src="pic/pdf-icon.png" alt="PDF File Icon">
					<span>lab03</span>
				</a>
			</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
75
76
77
78
			<td>
				<a href="download/smelko/cvicenie3.txt">
					poznámky k 3. cvičeniu
				</a>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
79
80
81
82
83
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4.</td>
			<td>Segmentový displej, sériová linka</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
84
85
86
87
88
89
			<td>
				<a class="file_link" href="download/smelko/nswi170-lab04-as.pdf">
					<img src="pic/pdf-icon.png" alt="PDF File Icon">
					<span>lab04</span>
				</a>
			</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
lab04.    
Šmelko Adam Mgr. committed
90
91
92
93
			<td>
				<a href="download/smelko/cvicenie4.txt">
					poznámky k 4. cvičeniu
				</a>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
94
95
96
97
98
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5.</td>
			<td>Segmentový displej - multiplex</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Lab5 AS    
Šmelko Adam Mgr. committed
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
			<td>
				<a class="file_link" href="download/smelko/nswi170-lab05-as.pdf">
					<img src="pic/pdf-icon.png" alt="PDF File Icon">
					<span>lab05</span>
				</a>
			</td>
			<td>
				<a href="download/smelko/cvicenie5.txt">
					poznámky k 5. cvičeniu
				</a>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
109
110
111
112
113
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>6.</td>
			<td>Alfanumerický displej</td>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
lab6 as    
Šmelko Adam Mgr. committed
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
			<td>
				<a class="file_link" href="download/smelko/nswi170-lab06-as.pdf">
					<img src="pic/pdf-icon.png" alt="PDF File Icon">
					<span>lab06</span>
				</a>
			</td>
			<td>
				<a href="download/smelko/cvicenie6.txt">
					poznámky k 6. cvičeniu
				</a>
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
			</td>
		</tr>
	</table>

	<p>
		Využívajte <a href="https://www.arduino.cc/reference/en/">referenčnú dokumentáciu</a> k Arduinu.
		V prípade dotazov, nejasností alebo problémov neváhajte písať na kanál Mattermost, prípadne ma môžete kontaktovať <a href="mailto:smelko@ksi.mff.cuni.cz">e-mailom</a>.
	</p>
	<p>
		V zdrojákoch nezabúdajte na <emph>dobré mravy</emph> - funkčná dekompozícia (a neskôr aj objektová dekompozícia a encapsulace), no copypasta, zmysluplné pomenovanie konštánt, funkcií, premenných a pod., absencia warningov, komentáre k zaujímavým alebo dôležitým pasážam, čitateľnosť a podobne.
		Osvojenie si týchto základných zásad Vám bude k veľkému úžitku pri ďalších programovacích predmetoch a záverečných prácach :-).
	</p>

</div>

</div>
<div id="footer"></div>
</body>
</html>