Commit 0416d94c authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před 6. cvičením

parent 1fe47196
No preview for this file type
...@@ -31,7 +31,7 @@ ...@@ -31,7 +31,7 @@
<h3>Cvičení</h3> <h3>Cvičení</h3>
<ul> <ul>
<li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li> <li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 27.10.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li> <li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 3.11.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Út, 15:40, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže). <li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Út, 15:40, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li> Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>. <li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
...@@ -67,45 +67,45 @@ ...@@ -67,45 +67,45 @@
<tr> <tr>
<td>5. (27.10.2020)</td> <td>5. (27.10.2020)</td>
<td>Kontejnery, iterátory</td> <td>Kontejnery, iterátory</td>
<td>Překladový slovník</td> <td>Překladový slovník (deadline prodloužený o týden)</td>
</tr> </tr>
<!--<tr> <tr>
<td>6. (13.11.2019)</td> <td>6. (3.11.2020)</td>
<td>Složitost operací na kontejnerech, třídění dle vlastních kritérií</td> <td>Složitost operací na kontejnerech, třídění dle vlastních kritérií</td>
<td>Odzadu a zepředu, Filmová databáze</td> <td>Odzadu a zepředu, Filmová databáze</td>
</tr> </tr>
<tr> <!--<tr>
<td>7. (20.11.2019)</td> <td>7. (10.11.2020)</td>
<td>Algoritmy, funktory, lambdy, zadání 1. DÚ</td> <td>Algoritmy, funktory, lambdy, zadání 1. DÚ</td>
<td>Funktory</td> <td>Funktory</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>8. (27.11.2019)</td> <td>8. (24.11.2020)</td>
<td>Polymorfní datové struktury, copy konstruktor, operátor přiřazení</td> <td>Polymorfní datové struktury, copy konstruktor, operátor přiřazení</td>
<td>Polymorfní kontejner</td> <td>Polymorfní kontejner</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>9. (4.12.2019)</td> <td>9. (1.12.2020)</td>
<td>Šablony</td> <td>Šablony</td>
<td>Šablony funktorů</td> <td>Šablony funktorů</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>10. (11.12.2019)</td> <td>10. (8.12.2020)</td>
<td>Oprava 1. DÚ, implementace vlastního kontejneru, zadání 2. DÚ</td> <td>Oprava 1. DÚ, implementace vlastního kontejneru, zadání 2. DÚ</td>
<td>Gumové pole</td> <td>Gumové pole</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>11. (18.12.2019)</td> <td>11. (15.12.2020)</td>
<td>Konstruktory a destruktory, virtuální metody, double dispatch</td> <td>Konstruktory a destruktory, virtuální metody, double dispatch</td>
<td>Polymorfní konverze</td> <td>Polymorfní konverze</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>12. (8.1.2020)</td> <td>12. (22.12.2020)</td>
<td>Výjimky, streamy a manipulátory</td> <td>Výjimky, streamy a manipulátory</td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>13. (11.1.2019)</td> <td>13. (5.1.2021)</td>
<td>Oprava 2. DÚ, revize parsování, analýza řešení <a href="http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=423&t=11594">zkoušky z 31.1.2018</a></td> <td>Oprava 2. DÚ, revize parsování, analýza řešení <a href="http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=423&t=11594">zkoušky z 31.1.2018</a></td>
<td></td> <td></td>
</tr>--> </tr>-->
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment