index.html 5.98 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head><!-- ščřžýŠČŘŽÝ -->
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="author" content="Robert Husák" />
  <meta name="robots" content="index,follow" />
  <title>Cvičení z C++, Robert Husák</title>
 </head>
 <body>
  <h2>ZS 2020/2021: Cvičení z NPRG041 - Programování v C++</h2>

  <h3>Kontakt</h3>
  <ul>
    <li><a href="mailto:husak@ksi.mff.cuni.cz">husak@ksi.mff.cuni.cz</a></li>
    <li>Je možné domluvit si individuální konzultaci přes Zoom, případně probrat některé věci hned po cvičení</li>
16
    <li>Kanál <code>nprg041-cpp-husak</code> na Slacku PARGu - přihlašovací link je na Nástěnce předmětu v SISu</li>
17
18
19
20
21
22
    <!-- <li>Malostranské náměstí, místnost 202 - obvykle se tam vyskytuji ve středu od 15 do 17 hodin, vždy je lepší mi předem napsat e-mail (obzvlášť pokud byste měli vážit cestu přes půl Prahy)</li> -->
  </ul>

  <h3>Zápočtové programy</h3>
  <ul>
   <li>Do konce <strong>listopadu</strong> domluvení tématu.</li>
23
   <li>Do <strong>30. 4.</strong> odevzdání první "betaverze" - nemusí být ještě plně funkční, ale měla by obsahovat
24
25
   alespoň náznak hlavní funkcionality.</li>
   <li>Do <strong>23. 5.</strong> odevzdání finální verze včetně zapracování všech připomínek.</li>
26
27
   <li>Program se odevzdává přes <a href="https://gitlab.mff.cuni.cz">fakultní GitLab</a> (je potřeba upozornit e-mailem).</li>
   <li>Můžeme se domluvit na osobním předvedení (případně předvedení přes Zoom), program ale musí být možné zkompilovat a spustit po stáhnutí obsahu repozitáře i na jiném počítači než vašem.</li>
28
29
30
31
32
33
   <li>Finální odevzdání programu musí obsahovat uživatelskou i programátorskou dokumentaci a testovací data.</li>
  </ul> 

  <h3>Cvičení</h3>
  <ul>
   <li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li>
34
   <li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 3.11.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
35
36
37
38
39
   <li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Út, 15:40, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
    Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
   <li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
    Přihlásíte se tak, že jako e-mailovou adresu zadáte cokoliv@cuni.cz, to vás přesměruje na CAS a tam se přihlásíte školním účtem.
    Pokud nejste členy skupiny (např. kvůli pozdějšímu přihlášení na cvičení), napište mi a já vás do ní přidám.</li>
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  </ul>
  <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
   <tr>
    <th scope="col">Cvičení</th>
    <th scope="col">Probraná témata</th>
    <th scope="col">Úlohy v ReCodExu</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>1. (29.9.2020)</td>
    <td>Úvod, nároky, základní syntaxe, zpracování argumentů a výstup</td>
    <td>Hello World, Násobilka</td>
   </tr>
   <tr>
53
    <td>2. (6.10.2020)</td>
54
55
56
    <td>Řetězce, stringy, parsování čísel, práce se znaky (isalnum, ...), streamy</td>
    <td>Součet</td>
   </tr>
57
58
   <tr>
    <td>3. (13.10.2020)</td>
59
    <td>Hlavičkové soubory, třídy, objekty, konstruktory</td>
60
    <td>Hello OOP World, Počítadlo, Počítání oveček (poslední úloha 2 týdny času)</td>
61
   </tr>
Robert Husák's avatar
Robert Husák committed
62
63
   <tr>
    <td>4. (20.10.2020)</td>
64
65
66
    <td>Inline metody, deklarace, definice a volání konstruktorů</td>
    <td>Reference ve třídě</td>
   </tr>
67
68
   <tr>
    <td>5. (27.10.2020)</td>
69
    <td>Kontejnery, iterátory</td>
70
    <td>Překladový slovník (deadline prodloužený o týden)</td>
71
   </tr>
72
73
   <tr>
    <td>6. (3.11.2020)</td>
74
75
76
    <td>Složitost operací na kontejnerech, třídění dle vlastních kritérií</td>
    <td>Odzadu a zepředu, Filmová databáze</td>
   </tr>
77
78
   <!--<tr>
    <td>7. (10.11.2020)</td>
79
80
81
82
    <td>Algoritmy, funktory, lambdy, zadání 1. DÚ</td>
    <td>Funktory</td>
   </tr>
   <tr>
83
    <td>8. (24.11.2020)</td>
84
85
86
87
    <td>Polymorfní datové struktury, copy konstruktor, operátor přiřazení</td>
    <td>Polymorfní kontejner</td>
   </tr>
   <tr>
88
    <td>9. (1.12.2020)</td>
89
90
91
92
    <td>Šablony</td>
    <td>Šablony funktorů</td>
   </tr>
   <tr>
93
    <td>10. (8.12.2020)</td>
94
95
96
97
    <td>Oprava 1. DÚ, implementace vlastního kontejneru, zadání 2. DÚ</td>
    <td>Gumové pole</td>
   </tr>
   <tr>
98
    <td>11. (15.12.2020)</td>
99
100
101
102
    <td>Konstruktory a destruktory, virtuální metody, double dispatch</td>
    <td>Polymorfní konverze</td>
   </tr>
   <tr>
103
    <td>12. (22.12.2020)</td>
104
105
106
107
    <td>Výjimky, streamy a manipulátory</td>
    <td></td>
   </tr>
   <tr>
108
    <td>13. (5.1.2021)</td>
109
110
111
112
113
    <td>Oprava 2. DÚ, revize parsování, analýza řešení <a href="http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=423&t=11594">zkoušky z 31.1.2018</a></td>
    <td></td>
   </tr>-->
  </table>

Robert Husák's avatar
Robert Husák committed
114
  <!-- <ul>
115
116
   <li>1. úkol: Fulltextové vyhledávání - deadline 8.12.2019 23:59, zadání v ReCodExu</li>
   <li>2. úkol: Derivace - deadline 5.1.2019 23:59, zadání v ReCodExu</li> 
Robert Husák's avatar
Robert Husák committed
117
  </ul> -->
118
119
120
121
122
123
124
125
126

  <h3>Stránky předchozích let cvičení</h3>
  <ul>
   <li><a href="1718/">ZS 2017/2018</a></li>
   <li><a href="1819/">ZS 2018/2019</a></li>
   <li><a href="1920/">ZS 2019/2020</a></li>
  </ul>
</body>
</html>