README.md 4.96 KB
Newer Older
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
1
2
# CZ Cvičenia z Cpp

Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
3
Repozitár slúžiaci ako zdroj pravdy na cvičenia z C++, konajúce sa vo štvrtok o 9:00. Obsahuje materiály, vzorove cvicenia, informácie o zápočte.
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
4
5
6

**Táto stránka sa bude postupne doplňovať**

Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
7
8
9
10
11
12
## Podmienky na zápočet:
Na získanie zápočtu je potreba dostať aspoň **35 bodov** a odovzdať zápočtový program.

### Body
Body sa získavajú za
1. 2 domáce úlohy za 15b a 25b. Budú zadávané do Recodexu niekedy v strede semestra. 
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
13
2. Zkouškový test za 60b.
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
14
15
16
17
18
19
20
21
22

### Zápočtový program
Prečítajte si informácie o zápočtovom programe na [stránke Filipa Zavorala](https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg041-zavoral-web/cviceni.html).
Deadliny: 

**Do 30.11.2021** Napísať návrh témy 
**Do 30.04.2022** Odovzdať prvý pokus hotovej verzie do GitLabu 
**Do 23.05.2022 (koniec výuky)** Odovzdať komplet hotovú verziu i s dokumentáciou

Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
23
## Slajdy:
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
24
| Dátum | Téma |  PDF |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
25
| ------ | ------ | ------ |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
26
| 30.09.2021 | Úvod, nároky, syntaxe, I/O | [CV1](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv1.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
27
| 07.10.2021 | Stringy, znaky, streamy | [CV2](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv2.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Add cv3    
Šmelko Adam Mgr. committed
28
| 14.10.2021 | Hlavičky, třídy, objekty | [CV3](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv3.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
29
| 21.10.2021 | Kontejnery, iterátory | [CV4](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv4.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
add cv5    
Šmelko Adam Mgr. committed
30
| 04.11.2021 | Složitost operací, třídění | [CV5](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv5.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
add cv6    
Šmelko Adam Mgr. committed
31
| 11.11.2021 | Algoritmy, funktory, 1. DÚ | [CV6](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv6.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
add cv7    
Šmelko Adam Mgr. committed
32
| 18.11.2021 | Polymorfní datové struktury | [CV7](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv7.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
add cv8    
Šmelko Adam Mgr. committed
33
| 25.11.2021 | Šablony | [CV8](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv8.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
add cv9    
Šmelko Adam Mgr. committed
34
| 02.12.2021 | Gumové pole, 2. DÚ | [CV9](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv9.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
cv10    
Šmelko Adam Mgr. committed
35
| 09.12.2021 | Výjimky, streamy a manipulátory | [CV10](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv10.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
cv11    
Šmelko Adam Mgr. committed
36
| 16.12.2021 | Virtuální metody, double dispatch, C++20 | [CV11](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv11.pdf) |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
37
38
39


## Úkoly:
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
40
41
| Názov | Deadline | Zadanie | Odovzdať do |
| ------ | ------ | ------ |  ------  | 
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
42
| Násobilka | 05.10.2021 23:59 | Pre každý číselný argument programu vypíšte malú násobilku na samostatný riadok. | GitLab Repozitár |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
43
| Súčet | 12.10.2021 23:59 | Spočítajte a vypíšte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/sucet). | GitLab Repozitár |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
44
45
| Ovečky | 26.10.2021 23:59 | Spočítajte počet znaků, řádek, slov, vět, počet a součet čísel v standardnom vstupe alebo v každom súbore na príkazovom riadku. Viac info v ReCodexe. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/ovecky). | ReCodex |
| Prekladový slovník | 02.11.2021 23:59 | Pozrite posledný slajd [4. cvičenia](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv4.pdf). Nápoveda: [iterators](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/iterators.cpp), [pointers_references](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/pointers_references.cpp). | GitLab Repozitár |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
46
| Filmová databáze | 09.11.2021 23:59 | Program dostane ako argument subor obsahujúci filmovú databázu pozostávajúcu z názvu filmu, mena režiséra a roku vydania. Databázu zotrieďte podľa roku a názvu filmu a vypíšte na štandardný výstup. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/databaze). | GitLab Repozitár |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
add cv7    
Šmelko Adam Mgr. committed
47
| **Makroprocesor** | 30.11.2021 23:59 | Napíšte jednoduchý makroprocesor. Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
add cv8    
Šmelko Adam Mgr. committed
48
| Polymorfní kontejner | 23.11.2021 23:59 | Napíšte kontajner schopný uchovávať hodnoty ľubovoľného typu. | GitLab Repozitár |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
add cv9    
Šmelko Adam Mgr. committed
49
50
| Polymorfní kontejner pomocou šablón | 30.11.2021 23:59 | Ako predchádzajúca úloha, triedy pre konkrétne typy nahraďte šablónou. | GitLab Repozitár |
| Gumové pole | 07.12.2021 23:59 | Naprogramujte vektor, ktorý zachováva umiestnenie prvkov. | GitLab Repozitár |
Šmelko Adam Mgr.'s avatar
Šmelko Adam Mgr. committed
51
| **Polimorfní sort** | 04.01.2022 23:59 | Viac info v ReCodexe. | ReCodex |