Commit c3c4224a authored by Kučera Petr RNDr. Ph.D.'s avatar Kučera Petr RNDr. Ph.D.
Browse files

Two track situation, modified section detection

parent f9a9963a
# uznaceni hlidane oblasti; do budoucna jich muze byt v jedne rizene oblasti vice
[[[usek_Divisov_Kopanky]]]
name = TK mezi Divišovem a Kopánkami
# PK: Chybí tady jakékoli vnitřní identifikátory
# PK: Je to proto, že Divisov:odjezd_z_Divisov je sdílená oběma vstupními body, tedy to je ten hlídaný úsek?
# PK: Tedy asi kdyby mezi tím bylo víc dopraven s více kolejemi, tak ty by určovaly vnitřní identifikátory?
# 1. vstupni bod
[[odjezd_z_Divisov]]
name = odjezd z dopravny Divišov směrem na Kopánky
section = Divisov:odjezd_z_Divisov
[indikace-Divisov-kolej-1]
name = indikace před vjezdem do oblasti na koleji 1 v Divišově
section = Divisov:kolej1
[indikace-Divisov-kolej-3]
name = indikace před vjezdem do oblasti na koleji 3 v Divišově
section = Divisov:kolej3
# 2. vstupni bod
[[vjezd_Kopanky]]
name = vjezd do dopravny Kopánky na SK1-4
section = Divisov:odjezd_z_Divisov
# zde by melo byt misto, kde skutecne zacina ta oblast, kde muze dojit k uvaznuti
# zatim mame malo dopraven, tak uvnir oblasti zadna neni
[indikace-Kopanky-kolej-1]
name = indikace před vjezdem do oblasti na koleji 1 v Kopánkách
# PK: Níže BYLO: section = Kopanky:hrana_1_stanicni
# PK: Chápu-li to ale správně, tak toto by měla být logická sekce a ne fyzická hrana
section = Kopanky:kolej1 # PK: Dává mi to lepší smysl než hrana_1_stanicni níže
[indikace-Kopanky-kolej-2]
name = indikace před vjezdem do oblasti na koleji 2 v Kopánkách
# PK: Níže BYLO: section = Kopanky:hrana_2_stanicni
# PK: Chápu-li to ale správně, tak toto by měla být logická sekce a ne fyzická hrana
section = Kopanky:kolej2 # PK: Dává mi to lepší smysl než hrana_2_stanicni níže
[indikace-Kopanky-kolej-4]
name = indikace před vjezdem do oblasti na koleji 4 v Kopánkách
# PK: Níže BYLO: section = Kopanky:hrana_4_stanicni
# PK: Chápu-li to ale správně, tak toto by měla být logická sekce a ne fyzická hrana
section = Kopanky:kolej4 # PK: Dává mi to lepší smysl než hrana_4_stanicni níže
# ocekava se, ze hlidany usek bude mit vice sekci (a vetsinou i dopraven)
# zde je zatím jen jeden usek - nebyla lepsi data pro nizsi urovne
default-directory = data/simple_two_track
[input]
# directory = data
nodes = nodes.ini
edges = edges.ini
points = points.ini
sections = sections.ini
regions = area.ini
traffic-points = trapts.ini
trains = trains.ini
[output]
directory = data/simple_two_track/out
# If empty (or commented), indications are not written
indications = indications.ini
# If empty (or commented), diagnostic is written to error output
diagnostic = deadlock.log
# Higher verbosity means (possibly) more messages
verbosity = 3
# If empty (or commented), the model data are written to standard output
model-data = model.dat
# If empty (or commented), places.ini is not output
places = places.ini
[message]
# Soubory s dynamickými daty
# directory = data
flags = flags.ini
lists = lists.ini
# PK: Měl by tu být i soubor s postavenými cestami, ale nevím, jak by měl vypadat
[debug]
# If any of the following properties is empty (or commented), the corresponding
# file is not written to
# phys-graph = out/graph/phys_graph.dot
# phys-line-graph = out/graph/phys_line_graph.dot
# logical-graph = out/graph/logical_graph.dot
# section-graph = out/graph/section_graph.dot
# section-graph-info = out/graph/section_graph_info.txt
# Parameters of model creation
#
[model]
# Multipliers are floats
# Additive constants are unsigned integers
# See readme.md for more details
min-duration-multiplier = 0.1
min-duration-addition = 60
max-duration-multiplier = 1.0
max-duration-addition = 300
min-stop-duration = 60
allowed-delay = 60
transition-time = 10
current-time = 7:00
[[Divisov]]
[hrana_tratova_od_Zababov]
name = traťová kolej od Zababova
from = Zababov:zababov #vstupní výhybka od Zababova
#MB nějaká imaginární či vstupní výhybka od Zababova či Zababov zhlaví
to = V1
length = 3850 #MB délka traťové koleje od imaginárního Zababova k výhybce V1 v Divišově
[hrana_1_stanicni] #MB chápu to jako SK1, SK2 apod.....
name = 1. staniční
from = V1
to = V2
length = 400
[hrana_3_stanicni]
name = 3. staniční
from = V1
to = V2
length = 401
[hrana_tratova_do_Kopanky]
name = prvni tratova doprava
from = V2
to = Kopanky:V1
length = 1250
[hrana_tratova_do_Kopanky_2]
name = druha tratova doprava
from = V2
to = Kopanky:V1
length = 1250
[[Kopanky]]
# [hrana_tratova_od_Divisov]
# name = traťová kolej od Divišova
# from = Divisov:V2 #MB poslední výhybka v Divišově
# to = V1 #MB první výhybka v Kopánkách
# length = 1250 #Délka stejná jako u [hrana_tratova_do_Kopanky] nebo to chápu blbě
[hrana_1_stanicni]
name = 1. staniční
from = V1
to = V4
length = 400
[hrana_v1_v2]
# PK: přidal jsem tuto hranu, aby byl graf souvislý, jestli se její existence dá
# vydedukovat jinak, tak tady nutná není, mě takový postup ale není jasný.
name = Hrana z V1 do V2
from = V1
to = V2
length = 0
[hrana_2_stanicni]
name = 2. staniční
from = V2
to = V3
length = 401
[hrana_4_stanicni] #MB číslo hrany je v souladu s čísly SK
name = 4. staniční
from = V2
to = V3
length = 401
[hrana_v3_v4]
# PK: přidal jsem tuto hranu, aby byl graf souvislý, jestli se její existence dá
# vydedukovat jinak, tak tady nutná není, mě takový postup ale není jasný.
# PK: Na druhou stranu, podle mne by šel vymyslet i jednodušší způsob, jak
# reprezentovat zhlaví.
name = Hrana z V3 do V4
from = V3
to = V4
length = 0
[hrana_6_manipulacni] #MB toto je asi zbytečné
# PK: Tahle hrana sice není připojená ke zbytku, ale není tady bod ani sekce,
# tak mi připadá, že na tom nesejde
name = 6. manipulační
from = sturc
to = V5
length = 100
[hrana_tratova_do_Petrov]
name = tratova do Petrova
from = V4
to = Petrov:V1
length = 1250
# PK: sekce bez příznaku se berou jako volné
# obsah je velmi ilustrativní
[1]
name = flags pro úsek Divisovvjezd_od_Zababov_na_1SK
tvorba cesty = true
[5]
name = flags pro úsek Divisov:kolej3
cesta = true
# PK: Seznamy s vlaky
# Vlaky mohou být ty zmíněné v trains.ini, nebo taky ne, ale u těch, které
# nejsou v trains.ini se nepředpokládá, že by někam jely (nebo nevím, jak by
# se u nich poznalo, že někam jedou a kam, možná podle postavené vlakové
# cesty), tak by stačil příznak v flags pro danou sekci, že je obsazená
[4]
# Seznam úseku Divisov:kolej1
Os5115
[15]
# Seznam úseku Kopanky:kolej4
Os6133
[19]
# Seznam úseku Kopanky:odjezd_z_Kopanky
IEx638
[[Zababov]]
name = virtualne pro uchyceni vystupnho bodu
[zababov]
name = vystupni bod Zababov smer Divišov (Zababov nemá infra, aby šlo začlenit)
[[Divisov]]
name = Divišov
[V1]
name = výhybka V1
[V2]
name = výhybka V2
[[Kopanky]]
name = Kopánky
[V1]
name = výhybka V1
[V2]
name = výhybka V2
[V3]
name = výhybka V3
[V4]
name = výhybka V4
[V5]
name = výhybka V5
[sturc]
name = ukončení koleje
[[Petrov]]
[V1]
name = první výhybka v Petrově # aby se dala popsat trat mezi Kopánkami a Petrovem
\ No newline at end of file
[[Zababov]]
[symbolicky-bod]
name = symbolický bod pro nádraží Zababov
# PK: K následující hraně přidán globální identifikátor
# PK: Předpokládám, že hrana patří do Divišova
edge = Divisov:hrana_tratova_od_Zababov
offset = 1
[[Divisov]]
[navestidlo L]
name = vjezdové návěstidlo L
edge = hrana_tratova_od_Zababov
offset = 37
[navestidlo Se1]
name = seřaďovací návěstidla Se1
# PK: BYLO edge = hrana_tratova_od_Divisov, ale jde zřejmě o hranu výše
edge = hrana_tratova_od_Zababov
offset = 703
[navestidlo Se2]
name = seřaďovací návěstidla Se2
# PK: BYLO edge = hrana_tratova_od_Divisov, ale jde zřejmě o hranu výše
edge = hrana_tratova_od_Zababov
offset = 703
[navestidlo S1]
name = odjezdové návěstidlo S1
edge = hrana_1_stanicni
offset = 95
[navestidlo L1]
name = odjezdové návěstidlo L1
edge = hrana_1_stanicni
offset = 305
[navestidlo S3]
name = odjezdové návěstidlo S3
edge = hrana_3_stanicni
offset = 105
[navestidlo L3]
name = odjezdové návěstidlo L3
edge = hrana_3_stanicni
offset = 296
[navestidlo Se3]
name = seřaďovací návěstidla Se3
edge = hrana_tratova_do_Kopanky
offset = 400
[navestidlo Se4]
name = seřaďovací návěstidla Se4
edge = hrana_tratova_do_Kopanky
offset = 400
[navestidlo SK1]
name = vjezdové návěstidlo SK1
edge = hrana_tratova_do_Kopanky
offset = 37
[navestidlo SK2]
name = vjezdové návěstidlo SK1
edge = hrana_tratova_do_Kopanky_2
offset = 37
[[Kopanky]]
[navestidlo LK1]
name = vjezdové návěstidlo LK1
# PK: K hraně níže přidán globální identifikátor (hrana je v Divišově)
edge = Divisov:hrana_tratova_do_Kopanky
# PK: Offset níže je menší než offset návěstidla S v oblasti Divisov, není to
# divné, že tam je překryv mezi Divisov a Kopanky?
# BYLO: offset = 37
# Vyměnil jsem offset s Divisov:navestidlo S
offset = 1200
[navestidlo LK2]
name = vjezdové návěstidlo LK2
# PK: K hraně níže přidán globální identifikátor (hrana je v Divišově)
edge = Divisov:hrana_tratova_do_Kopanky_2
# PK: Offset níže je menší než offset návěstidla S v oblasti Divisov, není to
# divné, že tam je překryv mezi Divisov a Kopanky?
# BYLO: offset = 37
# Vyměnil jsem offset s Divisov:navestidlo S
offset = 1200
[navestidlo Se1]
name = seřaďovací návěstidla Se1
# PK: K hraně níže přidán globální identifikátor (hrana je v Divišově)
edge = Divisov:hrana_tratova_do_Kopanky
offset = 703
[navestidlo Se2]
name = seřaďovací návěstidla Se2
# PK: K hraně níže přidán globální identifikátor (hrana je v Divišově)
edge = Divisov:hrana_tratova_do_Kopanky
offset = 703
[navestidlo S1]
name = odjezdové návěstidlo S1
edge = hrana_1_stanicni
offset = 95
[navestidlo L1]
name = odjezdové návěstidlo L1
edge = hrana_1_stanicni
offset = 305
[navestidlo S2]
name = odjezdové návěstidlo S2
edge = hrana_2_stanicni
offset = 105
[navestidlo L2]
name = odjezdové návěstidlo L2
edge = hrana_2_stanicni
offset = 296
[navestidlo S4]
name = odjezdové návěstidlo S4
edge = hrana_4_stanicni
offset = 105
[navestidlo L4]
name = odjezdové návěstidlo L4
edge = hrana_4_stanicni
offset = 296
[navestidlo Se3]
name = seřaďovací návěstidla Se3
edge = hrana_tratova_do_Petrov
offset = 400
[navestidlo Se4]
name = seřaďovací návěstidla Se4
edge = hrana_tratova_do_Petrov
offset = 400
[navestidlo S]
name = vjezdové návěstidlo S
edge = hrana_tratova_do_Petrov
offset = 1200
# PK: Bod v sekci Petrov přidán kvůli konzistenci se sections.ini, offset asi nesedí
[[Petrov]]
[navestidlo L]
name = vjezdové návěstidlo L
edge = Kopanky:hrana_tratova_do_Petrov
# PK: Offset mi nedává moc smysl, ale dal jsem to jako na rozhraní Divisov a Kopanky
offset = 37
[[Divisov]]
[vjezd_od_Zababov] # pro případy modelu je uvažováno pro vlakové cesty, posun může být doplněn v pozdější fázi
name = vjezd od Zababova # vjezd od Zababova k vjezdovému návěstidlu L
points = Zababov:symbolicky-bod ; navestidlo L
# vstupni navestidlo od Smichov ; navestidlo L
usable-length = 270
# PK: flag-offset by měl být (hádám) offset ve zprávě s flagy
# Pak je ale divné, že tolik sekcí má offset 17. Offsety jsem upravil, aby
# rostly po jedné. Pro flag mi připadá, že by měl stačit byte, v textové
# podobě pak jde o index v souboru flags.ini, tak ten je taky jen číslo.
flag-offset = 1 # PK: BYLO: 17
# PK: Podobně je to s buf-offset, mělo by jít o index v lists.ini, nebo offset
# ve zprávě, upravil jsem to podobně jako u flag-offset.
buf-offset = 1 # PK: BYLO: 15
# PK: buf-length je všude 3, což mi připadá poněkud zvláštní, ale nepřipadá mi v
# tuto chvíli tak podstatné.
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
[vjezd_od_Zababov_na_1SK]
name = vjezd od Zababova ma 1 SK
points = navestidlo L ; navestidlo L1
usable-length = 150
flag-offset = 2 # PK: BYLO: 23
buf-offset = 2 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
# PK: Přidána podtržítka a název upraven, aby byl konzistentní se zbytkem
[vjezd_od_Zababov_na_3SK]
name = vjezd od Zababova na 3 SK
points = navestidlo L ; navestidlo L3
# hrana_3_stanicni;
usable-length = 151
flag-offset = 3 # PK: BYLO: 16
buf-offset = 3 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
[kolej1]
name = kolej 1
points = navestidlo S1 ; navestidlo L1
usable-length = 450
flag-offset = 4 # PK: BYLO: 37
buf-offset = 4 # PK: BYLO: 25
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
[kolej3]
name = kolej 3
points = navestidlo S3 ; navestidlo L3
usable-length = 450
flag-offset = 5 # PK: BYLO: 38
buf-offset = 5 # PK: BYLO: 26
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
[odjezd_z_Divisov_z_1SK]
name = odjezd z SK1 Divišova na 1 TK
points = navestidlo L1 ; navestidlo SK1 #po projetí bodů by vlak již měl být na TK1 směrem do Kopánek
usable-length = 150
flag-offset = 6 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 6 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
[odjezd_z_Divisov_z_3SK]
name = odjezd z SK3 Divišova na 1 TK
points = navestidlo L3 ; navestidlo SK1 #po projetí prvků by vlak již měl být na TK1 směrem do Kopánek
usable-length = 150
flag-offset = 7 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 7 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
[odjezd_z_Divisov]
name = odjezd z Divisova
# PK: Na následující řádek byl přidán globální identifikátor Kopanky (když už je návěstidlo L v Kopánkách)
points = navestidlo SK1 ; Kopanky:navestidlo LK1 #návěstidlo L v Kopánkách
usable-length = 150
flag-offset = 8 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 8 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
[odjezd_z_Divisov_z_1SK_2]
name = odjezd z SK1 Divišova na 1 TK
points = navestidlo L1 ; navestidlo SK2 #po projetí bodů by vlak již měl být na TK1 směrem do Kopánek
usable-length = 150
flag-offset = 20 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 20 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
[odjezd_z_Divisov_z_3SK_2]
name = odjezd z SK3 Divišova na 1 TK
points = navestidlo L3 ; navestidlo SK2 #po projetí prvků by vlak již měl být na TK1 směrem do Kopánek
usable-length = 150
flag-offset = 21 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 21 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
[odjezd_z_Divisov_2]
name = odjezd z Divisova 2
# PK: Na následující řádek byl přidán globální identifikátor Kopanky (když už je návěstidlo L v Kopánkách)
points = navestidlo SK2 ; Kopanky:navestidlo LK2 #návěstidlo L v Kopánkách
usable-length = 150
flag-offset = 22 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 22 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
[[Kopanky]]
# PK: vjezd_od_Divisov se zřejmě rovná Divisov:odjezd_z_Divisov
# PK: tedy toto odstraňuji
# [vjezd_od_Divisov]
# name = vjezd z Divišova
# points = navestidlo S ; navestidlo L #návěstidlo S je vjezdové návěstidlo v Divišově
# usable-length = 150
# flag-offset = 9 # PK: BYLO: 17
# buf-offset = 9 # PK: BYLO: 15
# buf-length = 3
# usable-platform-length = 0
[vjezd_od_Divisov_na_1SK]
name = vjezd od Divišova na 1 SK
# PK: Od navestidlo L k navestidlo L1 nevede cesta v grafu popsaném soubory
# nodes.ini, edges.ini a points.ini. Není apriori jasné, že ta cesta má jít
# přes výhybky V1 a V2 a ne V1 a V3, takže z dat není odvoditelné, co
# vlastně patří do této sekce
points = navestidlo LK1 ; navestidlo L1
usable-length = 150
flag-offset = 10 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 10 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[vjezd_od_Divisov_na_2SK]
name = vjezd od Divšova na 2 SK
# PK: Od navestidlo L k navestidlo L1 nevede cesta v grafu popsaném soubory
# nodes.ini, edges.ini a points.ini. Není apriori jasné, že ta cesta má jít
# přes výhybky V1 a V2 a ne V1 a V3, takže z dat není odvoditelné, co
# vlastně patří do této sekce (přesněji, nevím, jak to z dat odvodit).
points = navestidlo LK1 ; navestidlo L2
usable-length = 150
flag-offset = 11 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 11 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[vjezd_od_Divisov_na_4SK]
name = vjezd od Divišova na 2 SK
points = navestidlo LK1 ; navestidlo L4
usable-length = 150
flag-offset = 12 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 12 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[vjezd_od_Divisov_na_1SK_2]
name = vjezd od Divišova na 1 SK
points = navestidlo LK2 ; navestidlo L1
usable-length = 150
flag-offset = 23 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 23 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[vjezd_od_Divisov_na_2SK_2]
name = vjezd od Divišova na 2 SK
points = navestidlo LK2 ; navestidlo L2
usable-length = 150
flag-offset = 24 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 24 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[vjezd_od_Divisov_na_4SK_2]
name = vjezd od Divišova na 2 SK
points = navestidlo LK2 ; navestidlo L4
usable-length = 150
flag-offset = 25 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 25 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[kolej1]
name = kolej 1
points = navestidlo S1 ; navestidlo L1
usable-length = 450
flag-offset = 13 # PK: BYLO: 37
buf-offset = 13 # PK: BYLO: 25
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
[kolej2]
# PK: Opraveno na kolej 2 a odpovídající návěstidla
name = kolej 2
points = navestidlo S2 ; navestidlo L2
usable-length = 450
flag-offset = 14 # PK: BYLO: 38
buf-offset = 14 # PK: BYLO: 26
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
[kolej4]
# PK: Opraveno na kolej 4 a odpovídající návěstidla
name = kolej 4
points = navestidlo S4 ; navestidlo L4
usable-length = 450
flag-offset = 15 # PK: BYLO: 38
buf-offset = 15 # PK: BYLO: 26
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
[odjezd_z_Kopanky_z_1SK]
name = odjezd z Kopánek z 1SK na 1 TK
points = navestidlo L1 ; navestidlo S
usable-length = 150
flag-offset = 16 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 16 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[odjezd_z_Kopanky_z_2SK]
name = odjezd z Kopánek 2SK na 1 TK
points = navestidlo L2 ; navestidlo S
usable-length = 150
flag-offset = 17 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 17 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[odjezd_z_Kopanky_z_4SK]
name = odjezd z Kopánek ze 4SK na 1 TK
points = navestidlo L4 ; navestidlo S
usable-length = 150
flag-offset = 18 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 18 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
[odjezd_z_Kopanky]
name = odjezd z Kopánek
# PK: Bod níže byl upraven na návěstidlo L v Petrově (s globálním identifikátor), návěstidlo bylo přidáno v points.ini
points = navestidlo S ; Petrov:navestidlo L #navestidlo L je v Petrově (PK: Petrov:navestidlo L ale nemá bod v points.ini a tady není globální odkaz)
usable-length = 150
flag-offset = 19 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 19 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
# PK: Struktura je převzatá z dokumentu, jinak je to vymyšlené, asi to nedává reálný smysl.
# PK: Ty body v seznamu jsou dopravní body, některé z nich mají odraz v
# trapts.ini, ale není to nutné. Body, které v trapts.ini nejsou, jsou
# ignorované a nejsou využité při konstrukci dat pro model.
[[IEx638]]
train-name = Superrychlík
train-number = 638
train-type = personal
train-category = IEx
default-stop = mandatory
default-stop-type = passenger-exchange
[Kotehulky]
name = Kotěhůlky
stop-type = passenger-load
departure = 6:27
[Bod Zababov]
name = Zababov
arrival = 7:05
departure = 7:07
[Bod Divisov]
name = Divišov
stop-type = pass