Commit 0d8f0be2 authored by Bednárek David RNDr. Ph.D.'s avatar Bednárek David RNDr. Ph.D.
Browse files

czen

parent 06f059ef
......@@ -130,11 +130,11 @@
<tr><td>2019/10/30</td><td align="right">63</td><td align="right">72</td><td></td>Memory layout of simple containers. Copy/move semantics, the Rule of Five. References vs. pointers, conventions.</tr>
<tr><td>2019/11/6</td><td align="right">73</td><td align="right">81</td><td>Pointers, smart pointers, observers. array/struct/vector.</td></tr>
<tr><td>2019/11/13</td><td align="right">82</td><td align="right">94</td><td>Smart pointer examples. Containers.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2019/11/20</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Containers, iterators, range-for-loop. Algorithms.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2019/11/27</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>String, vector. Relevant principles of computers. Numeric types, physical representation of arrays and structures. Number, enumeration and character types. C-style strings, std::string, std::string_view. Storage classes, stack frames, address space.Storage classes, dynamic allocation. References. Move semantics. Conventions. Class, inheritance, virtual functions.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2019/12/04</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Inheritance.</td></tr>
<tr><td>2019/11/20</td><td align="right">95</td><td align="right">106</td><td>Containers, iterators, range-for-loop.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2019/11/27</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Algorithms, functors, lambda.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2019/12/04</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Class, inheritance, virtual methods.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2019/12/11</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Special methods, conversions, casts. </td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2019/12/18</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Iterators, algorithms. Functors, lambda</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2019/12/18</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Relevant principles of computers. Numeric types, physical representation of arrays and structures. Number, enumeration and character types. C-style strings, std::string, std::string_view. Storage classes, stack frames, address space. Storage classes. </td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td>2020/1/8</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Templates, variadic templates.</td></tr>
</table>
<p>Note: Gray background indicates previous-year contents mapped to this year.</p>
......@@ -149,11 +149,11 @@
<tr><td align="right">4.11.2019</td><td align="right">48</td><td align="right">58</td><td>Rule-of-Five. Dynamic allocation, smart pointers, observers. Konvence používání ukazatelů a referencí.</td></tr>
<tr><td align="right">11.11.2019</td><td align="right">59</td><td align="right">72</td><td>Arrays vs. vectors, smart pointers vs. containers, examples.</td></tr>
<tr><td align="right">18.11.2019</td><td align="right">73</td><td align="right">90</td><td>Kontejnery, iterátory, range-for-loop. Algoritmy</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">25.11.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Kompilace. Hlavičkové soubory, dělení do modulů, statické a dynamické knihovny. Storage classes, stack frames, code/data segments, heap. Relevantní principy počítačů. Paměťová reprezentace elementárních typů, polí a struktur. Číselné typy. Enum, bool. Char a string, string_view. Paměťová reprezentace základních kontejnerů. Class. Class vs. namespace. Dědičnost.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">2.12.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Dědičnost.</td></tr>
<tr><td align="right">25.11.2019</td><td align="right">91</td><td align="right">101</td><td>Algoritmy, funktory, lambda.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">2.12.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Paměťová reprezentace základních kontejnerů. Class. Class vs. namespace. Dědičnost. </td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">9.12.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Speciální metody, konverze, přetypování.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">16.12.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Kontejnery. Algoritmy, funktory, lambda.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">6.1.2020</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Lambda. Šablony, variadické šablony.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">16.12.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Kompilace. Hlavičkové soubory, dělení do modulů, statické a dynamické knihovny. Storage classes, stack frames, code/data segments, heap. Relevantní principy počítačů. Paměťová reprezentace elementárních typů, polí a struktur. Číselné typy. Enum, bool. Char a string, string_view. </td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">6.1.2020</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Šablony, variadické šablony.</td></tr>
</table>
<p>Poznámka: Šedé pozadí označuje průběh z minulého roku namapovaný na letošní data.</p>
</td>
......
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment