• Mareš Martin's avatar
    02: Cykly · 7fbad72b
    Mareš Martin authored
    Též přesunuty příklady, které přetekly z 01.
    7fbad72b
prvocisla-test.py 305 Bytes