robutek.py 477 Bytes
Newer Older
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
1 2 3 4 5
#!/usr/bin/env python3

x, y = 0, 0
dx, dy = 1, 0

cermak's avatar
cermak committed
6 7
def fKROK():
  global x,y,dx,dy
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
8 9 10
  x += dx
  y += dy

cermak's avatar
cermak committed
11
def fVLEVO():
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
12 13 14
  global dx, dy
  dx, dy = -dy, dx

cermak's avatar
cermak committed
15 16 17
commands = {
  "KROK": fKROK,
  "VLEVO": fVLEVO
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
18 19 20
}

while True:
cermak's avatar
cermak committed
21 22 23 24 25 26 27 28 29
  prikaz = input("Zadej příkaz:")
  if not prikaz:
    break
  if prikaz in commands:
    commands[prikaz]()
  else:
    print("Nerozumím")
  print(f"Karel je na {x=} a {y=}, kouká se směrem ({dx},{dy})")
print("KONEC")