posloupnost-soucet-mroz.py 215 Bytes
Newer Older
cermak's avatar
cermak committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
#!/usr/bin/env python3
# Načítá čísla ze vstupu ukončená -1,
# vypíše jejich součet
# používáme mrože (walrus operator)
# nutný python 3.8

s = 0

while (n := int(input())) != -1:
    s += n

print(s)