TODO 190 Bytes
Newer Older
Mareš Martin's avatar
TODO  
Mareš Martin committed
1
2
3
4
5
6
- input("Prompt")

- sort(key=...)
- funkce vyšších řádů
- rekurze
- comprehension pro slovníky a množiny
Mareš Martin's avatar
TODO    
Mareš Martin committed
7
8

- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat