10-lambda.tex 2.38 KB
Newer Older
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
1
\documentclass{beamer}
2
 
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
3
\title{Programování 1: Triky s funkcemi}
4
5
6
 
\input ../slidemac.tex

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
7
\begin{document}
8

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
9
10
11
12
13

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

14
\shorthandoff{"}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
15
16
17
18
19

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Funkce jako parametr}

20
\pycode{po_slozkach.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

\py{%
po\_slozkach(secti, [1, 2, 3], [10, 20, 30])
}{%
[11, 22, 33]  \cmt{(secti je jméno funkce, secti() její volání)}
}

\py{%
po\_slozkach(max, [10, 2, 3], [1, 20, 30])
}{%
[10, 20, 30]
}

\py{%
import operator\\
po\_slozkach(operator.add, [1, 2, 3], [10, 20, 30])
}{%
[11, 22, 33]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Lambda-funkce (funkce bez jména)}

\py{%
plus = lambda x, y: x+y \\
plus(1, 5)
}{%
6
}

\py{%
po\_slozkach(lambda x, y: x*y, [2,4], [3,7])
}{%
[6, 28]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

64
\begin{frame}{Lambdy ve standardní knihovně: třídění}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
65
66

\py{%
67
k = ["kočka", "sedí", "na", "okně"]\\
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
68
69
sorted(k, key=lambda x: len(x))
}{%
70
71
72
73
74
75
76
77
['na', 'sedí', 'okně', 'kočka']
}

\py{%
k = ["kočka", "sedí", "na", "okně"]\\
sorted(k, key=lambda x: (len(x), x))
}{%
['na', 'okně', 'sedí', 'kočka']
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
}

\py{%
min(k, key=lambda x: len(x))
}{%
'na'
}

\py{%
p = [(1,'leden'), (2,'unor'), (4,'duben')]\\
sorted(p, key=lambda x: x[1])
}{%
[(4, 'duben'), (1, 'leden'), (2, 'unor')]
}

93
94
95
96
97
98
\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Lambdy ve standardní knihovně: map}

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
\py{%
cisla = map(int, ["12", "34"])\\
list(cisla)
}{%
[12, 34]  \cmt{(nebo také:~~{\tt map(int, input().split())})}
}

\py{%
suma = map(operator.add, [1,2], [10,20])\\
list(suma)
}{%
[11, 22]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Vnořené funkce}

119
\pycode{vnorene.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

\py{%
f()
}{%
[1, 2, 3]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Vnořené funkce: vracíme vnitřní funkci}

\begin{columns}

\begin{column}{0.5\textwidth}
136
\pycode{vnorene2.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
\end{column}

\begin{column}{0.5\textwidth}
\py{%
a = f() \\
a()
}{%
1
}

\py{%
a()
}{%
2
}

\py{%
b = f() \\
b()
}{%
1
}

\py{%
a()
}{%
3
}

\py{%
b()
}{%
2
}

\end{column}

\end{columns}

\end{frame}% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}