08-slovniky.tex 2.29 KB
Newer Older
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
1
\documentclass{beamer}
2
 
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
3
\title{Programování 1: Množiny a slovníky}
4
5
6
 
\input ../slidemac.tex

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
7
\begin{document}
8

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
9
10
11
12
13

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

14
\shorthandoff{"}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

\def\{{\char123\relax}
\def\}{\char125\relax}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Množiny}

\py{%
zvířata = \{"pes", "pes", "kočka", "výr"\}\\
zvířata
}{%
\{'výr', 'pes', 'kočka'\}
}

\py{%
"kočka" in zvířata
}{%
True
}

\py{%
"hroznýš" in zvířata
}{%
False
}

\py{%
set(["a", "b", "c"])
}{%
\{'c', 'b', 'a'\}
}

\py{%
set("abrakadabra")
}{%
\{'r', 'a', 'k', 'b', 'd'\}
}

\py{%
set()
}{%
set()  \cmt{(pozor, {\tt \{\}} znamená něco jiného)}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Operace s množinami}

\py{%
a=set("abrakadabra") \\
b=set("popokatepetl") \\
"".join(sorted(a))  \cmt{(umí se chovat jako seznam)}
}{%
'abdkr'
}

\py{%
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
75
a \& b  \cmt{(průnik)}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
}{%
\{'k', 'a'\}
}

\py{%
a | b  \cmt{(sjednocení)}
}{%
\{'r','p','a','e','k','b','o','t','d','l'\}
}

\py{%
a - b  \cmt{(rozdíl)}
}{%
\{'r', 'd', 'b'\}
}

\py{%
a.remove("r")  \cmt{(odebere prvek)}\\
b.add("b")  \cmt{(přidá prvek)}\\
a - b
}{%
\{'d'\}
}

\end{frame}


% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Slovník s~defaulty}

\py{%
from collections import defaultdict \\
počet = defaultdict(int) \\
počet['abc']
}{%
0
}

\py{%
for w in "quick brown fox quick".split():
\.\>počet[w] += 1 \\
list(počet.items())
}{%
[('abc', 0), ('quick', 2), ('brown', 1), ('fox', 1)]
}

\py{%
podle\_délek = defaultdict(list) \\
for w in "quick brown fox".split():
\.\>podle\_délek[len(w)].append(w) \\
list(podle\_délek.items())
}{%
[(5, ['quick', 'brown']), (3, ['fox'])]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
\begin{frame}{Shrnutí: Vlastnosti množin a slovníků}

\begin{itemize}

\item Klíčem může být libovolný neměnný typ (třeba číslo, řetězec či tuple,
ale ne seznam nebo množina).

\item Operace s~jednotlivými prvky běží v~konstantním čase (aspoň průměrně).

\item Operace s~celou množinou běží v~lineárním čase.

\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
153
\end{document}