04-trideni.tex 931 Bytes
Newer Older
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
1
\documentclass{beamer}
2
 
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
3
\title{Programování 1: Třídění a vyhledávání}
4
5
6
 
\input ../slidemac.tex

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
7
\begin{document}
8

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
9
10
11
12
13

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

14
\shorthandoff{"}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
15
16
17
18
19

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Binární vyhledávání v setříděném seznamu}

20
\pycode{binarni-hledani-raw.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Intermezzo: Formátovací řetězce}

\py{%
x=1\\
y=2\\
f"\{x\},\{y\}"
}{%
'1,2'
}

\py{%
f"\{x:5\} \{y:05\}"
}{%
'~~~~1 00002'
}

\py{%
z=1/3\\
f"\{z:.6\}"
}{%
'0.333333'
}

\py{%
f"\{1/3\}"
}{%
'0.3333333333333333'
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Třídění výběrem}

61
\pycode{trideni-vyberem.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
62
63
64
65
66
67

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}