04-funkce.tex 3.73 KB
Newer Older
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
1
\documentclass{beamer}
2
3
4
 
\input ../slidemac.tex

cermak's avatar
cermak committed
5
6
\title[NMIN111]{Programování 1: Funkce}

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
7
\begin{document}
8

cermak's avatar
cermak committed
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
\maketitle

\shorthandoff{"}


% ----------------------------------------------------------------------

\begin{markdown}
%%begin novalidate
### Domácí úkol

*Vypsat prvočísla do N*

U většiny z vás selhali testy 4 a 5 (5-6 ciferná čísla)

Proč?

- cyklus 1-N není problém
- vnořený cyklus 1-N už je problém

Jak optimalizovat řešení?
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
30
31

\end{frame}
cermak's avatar
cermak committed
32
33
34
  
%%novalidate
\end{markdown}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
35

cermak's avatar
cermak committed
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
  
% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Nejčastější kód}

   \pycode{prvocisla.py}


\end{frame}


% ----------------------------------------------------------------------

\begin{markdown}
%%begin novalidate
### Erastothenovo síto

Jak optimalizovat řešení?

\setkeys{Gin}{width=.7\linewidth}  
![sieve](sieve1.png)

\end{frame}

### Erastothenovo síto

Jak optimalizovat řešení?

\setkeys{Gin}{width=.7\linewidth}  
![sieve](sieve2.png)

\end{frame}

### Erastothenovo síto

Jak optimalizovat řešení?

\setkeys{Gin}{width=.7\linewidth}  
![sieve](sieve3.png)

\end{frame}

### Erastothenovo síto

Jak optimalizovat řešení?

\setkeys{Gin}{width=.7\linewidth}  
![sieve](sieve4.png)

\end{frame}

### Erastothenovo síto

Jak optimalizovat řešení?

\setkeys{Gin}{width=.7\linewidth}  
![sieve](sieve5.png)

\end{frame}
  
%%novalidate
\end{markdown}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
98
99
100

% ----------------------------------------------------------------------

cermak's avatar
cermak committed
101

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
102
103
\begin{frame}{Definice funkce}

cermak's avatar
cermak committed
104
\pycode{fce1.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

\bigskip

\begin{itemize}
\item Opakující se část programu stačí napsat jednou \\
   a spustit vícekrát.
\item Také jsme tím část programu pojmenovali, \\
   takže je při čtení jasné, co má dělat.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Funkce s parametrem}

cermak's avatar
cermak committed
121
\pycode{fce2.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

\bigskip

\begin{itemize}
\item Funkci můžeme předat parametr.
\item Když zavoláme {\tt stekej(5)}, funkce se spustí s~proměnnou~{\tt n}
   nastavenou na~{\tt 5}.
\item Proměnné {\tt n} a~{\tt i} existují jen lokálně uvnitř funkce, \\
   zvenčí nejsou vidět.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Funkce s výsledkem}

cermak's avatar
cermak committed
139
\pycode{fce3.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
140

141
\bigskip
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
142
143
144
145
146
\bigskip

\begin{itemize}
\item Příkaz {\bf return} ukončí vykonávání funkce a vrátí výsledek.
\item Můžeme použít i {\bf return} bez výsledku (vrátí {\bf None}).
147
\item Výsledek funkce nemusíme použít.
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
148
149
150
151
152
153
154
155
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Ještě o~parametrech}

cermak's avatar
cermak committed
156
\pycode{fce4.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
157
158
159
160
161
162
163

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Viditelnost proměnných: chyták}

cermak's avatar
cermak committed
164
\pycode{fce5.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

\bigskip

\begin{itemize}
\item Funkce vidí globální proměnnou {\bf zvuk}
\item Proměnná {\bf kolik\_hodin} je ale lokální, \\
   protože funkce do ní přiřazuje.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Viditelnost proměnných: řešení}

cermak's avatar
cermak committed
180
\pycode{fce6.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
181
182
183
184
185

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

cermak's avatar
cermak committed
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
\begin{frame}{Úkoly na hodinu}

Napište funkci {\tt je\_sude(n)}, která vrátí True - False

\bigskip

Napište funkci {\tt kolik\_sudych(list)}, která vrátí počet sudých čísel (použijte předchozí funkci)

\bigskip

Napište funkci {\tt vyber\_suda(list)}, která list jen se sudými čísly

\bigskip

Napište funkci {\tt kvadraticka(a, b, c)}, která vrací list (0-2) reálných řešení.

\end{frame} 

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
204
\end{document}