TODO 243 Bytes
Newer Older
Mareš Martin's avatar
TODO  
Mareš Martin committed
1
2
- input("Prompt")

Mareš Martin's avatar
TODO    
Mareš Martin committed
3
4
- and/or vyhodnocované zkráceně
- if jako výraz?
Mareš Martin's avatar
TODO  
Mareš Martin committed
5
6
7
8
- sort(key=...)
- funkce vyšších řádů
- rekurze
- comprehension pro slovníky a množiny
Mareš Martin's avatar
TODO    
Mareš Martin committed
9
10

- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat