lesson11.ipynb 3.13 KB
Newer Older
cermak's avatar
fix    
cermak committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
{
 "metadata": {
 "language_info": {
  "codemirror_mode": {
  "name": "ipython",
  "version": 3
  },
  "file_extension": ".py",
  "mimetype": "text/x-python",
  "name": "python",
  "nbconvert_exporter": "python",
  "pygments_lexer": "ipython3",
  "version": "3.9.0-final"
 },
 "orig_nbformat": 2,
 "kernelspec": {
  "name": "python3",
  "display_name": "Python 3",
  "language": "python"
 }
 },
 "nbformat": 4,
 "nbformat_minor": 2,
 "cells": [
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 2,
  "metadata": {},
  "outputs": [
  {
   "output_type": "stream",
   "name": "stdout",
   "text": [
   "Soubor má 9 řádků, 67 slov a 403 tisknutelných znaků.\n"
   ]
  }
  ],
  "source": [
  "\n",
  "# Spočítejte, kolik je v souboru řádků, slov a viditelných znaků (tedy bez mezer a konců řádků)\n",
  "\n",
  "with open(\"lipsum.txt\", encoding=\"utf-8\") as f:\n",
  "  radku = slov = znaku = 0\n",
  "  for line in f:\n",
  "    radku += 1\n",
  "    for s in line.split():\n",
  "      slov += 1\n",
  "      znaku += len(s)\n",
  "print(f\"Soubor má {radku} řádků, {slov} slov a {znaku} tisknutelných znaků.\")\n"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 4,
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": [
  "# Zkopíruje soubor do jiného souboru, aby řádky šly v opačném pořadí\n",
  "\n",
  "# 1) hloupý postup, který načte původní soubor do paměti\n",
  "\n",
  "with open(\"lipsum.txt\", encoding=\"utf-8\") as f:\n",
  "  lines = f.readlines()\n",
  "with open(\"lipsum-back.txt\", mode=\"w\", encoding=\"utf-8\") as f:\n",
  "  for line in reversed(lines):\n",
  "    \n"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 8,
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": [
  "# 2) chytrý postup, který čte soubor odzadu, využívá externí knihovnu \n",
  "# to samé by si šlo naprogramovat pomocí seeku, ale proč když už to někdo udělal.reversed\n",
  "\n",
  "from file_read_backwards import FileReadBackwards\n",
  "\n",
  "with FileReadBackwards(\"lipsum.txt\", encoding=\"utf-8\") as frb:\n",
  "  with open(\"lipsum-back.txt\", mode=\"w\", encoding=\"utf-8\") as f:\n",
  "    for line in frb:\n",
  "      f.write(line + \"\\n\")\n",
  "\n"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 14,
  "metadata": {},
  "outputs": [
  {
   "output_type": "stream",
   "name": "stdout",
   "text": [
   "0\n0\n57\n0\n0\n59\n0\n0\n0\n55\n"
   ]
  }
  ],
  "source": [
  "# Najděte na každém řádku všechna čísla (oddělená mezerami) a vypíše jejich součet; slova, která nejsou čísly, ignoruje.\n",
  "\n",
  "def safe_int(s):\n",
  "  try:\n",
  "    return int(s)\n",
  "  except ValueError:\n",
  "    return 0\n",
  "\n",
  "with open(\"lipsum.txt\", encoding=\"utf-8\") as f:\n",
  "  for line in f:\n",
  "    print(sum(map(safe_int, line.split())))\n"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": null,
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": []
 }
 ]
}