TODO 257 Bytes
Newer Older
Mareš Martin's avatar
TODO  
Mareš Martin committed
1
2
- input("Prompt")

Mareš Martin's avatar
TODO    
Mareš Martin committed
3
4
- and/or vyhodnocované zkráceně
- if jako výraz?
Mareš Martin's avatar
TODO  
Mareš Martin committed
5
- rekurze
Mareš Martin's avatar
Objekty    
Mareš Martin committed
6
- životnost objektů, destruktory, weak references
Mareš Martin's avatar
TODO    
Mareš Martin committed
7
8

- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
Mareš Martin's avatar
TODO    
Mareš Martin committed
9

Mareš Martin's avatar
TODO    
Mareš Martin committed
10
- objektový DÚ: páry jsou hrozně matoucí