02-cykly.tex 2.06 KB
Newer Older
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
1
\documentclass{beamer}
cermak's avatar
cermak committed
2
\input ../slidemac.tex
3
4
5

\title[NMIN111]{Programování 1: Podmínky a cykly}

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: podmínky}

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\it příkazy}

~

~

25
26
27
28
29
Větev {\bf else} můžeme vynechat.

~

Pokud bychom chtěli vynechat {\it příkazy,} můžeme místo nich napsat {\bf pass}.
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
To je prázdný příkaz.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: řetězení podmínek}

\begin{columns}[t]

\column{0cm}

\column{6cm}

Abychom nemuseli psát:

~

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad\qquad {\it příkazy}\\
\qquad {\bf else:}\\
\qquad\qquad {\it příkazy}

\column{6cm}

Existuje zkratka:

~

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf elif} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\it příkazy}

\end{columns}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: cykly}

{\bf while} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}

~

{\bf break} -- vyskočí z~cyklu

~

{\bf continue} -- přejde na další průchod cyklem

~

{\bf while True} -- nekonečný cyklus

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Příklad: testování prvočísel}

98
\pycode{prvocisla-test.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
99
100
101
102
103
104
105

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Příklad: jak funguje else za cyklem}

106
\pycode{prvocisla-else.py}
Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
107
108
109
110
111

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

112
113
\begin{frame}{Příklad: sčítáme posloupnost čísel}

114
\pycode{posloupnost-soucet.py}
115
116
117
118
119

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Mareš Martin's avatar
Mareš Martin committed
120
\end{document}