Commit 9da3bfac authored by Bošániová Monika's avatar Bošániová Monika
Browse files

latex update

parent ad3c294e
......@@ -997,24 +997,6 @@ CanvasRenderer:
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 133084914}
m_CullTransparentMesh: 0
--- !u!1 &155956634 stripped
GameObject:
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 4943659754933011787, guid: 46ddfc1117a01e749acd6f49525775fa,
type: 3}
m_PrefabInstance: {fileID: 1489301408}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
--- !u!114 &155956635
MonoBehaviour:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 155956634}
m_Enabled: 1
m_EditorHideFlags: 0
m_Script: {fileID: 11500000, guid: 784255472eb26bb4eb8b3b5e83ffe3ac, type: 3}
m_Name:
m_EditorClassIdentifier:
--- !u!1 &177416184
GameObject:
m_ObjectHideFlags: 0
......@@ -2977,24 +2959,6 @@ CanvasRenderer:
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 468379326}
m_CullTransparentMesh: 0
--- !u!1 &498080967 stripped
GameObject:
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 4943659754933011787, guid: 46ddfc1117a01e749acd6f49525775fa,
type: 3}
m_PrefabInstance: {fileID: 1716247933}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
--- !u!114 &498080968
MonoBehaviour:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 498080967}
m_Enabled: 1
m_EditorHideFlags: 0
m_Script: {fileID: 11500000, guid: 784255472eb26bb4eb8b3b5e83ffe3ac, type: 3}
m_Name:
m_EditorClassIdentifier:
--- !u!1 &517454406
GameObject:
m_ObjectHideFlags: 0
......@@ -5804,6 +5768,11 @@ PrefabInstance:
propertyPath: m_Size.z
value: 1
objectReference: {fileID: 0}
- target: {fileID: 4943659754933011788, guid: 46ddfc1117a01e749acd6f49525775fa,
type: 3}
propertyPath: m_Enabled
value: 0
objectReference: {fileID: 0}
- target: {fileID: 4943659754933011791, guid: 46ddfc1117a01e749acd6f49525775fa,
type: 3}
propertyPath: m_LocalPosition.x
......@@ -6228,24 +6197,6 @@ CanvasRenderer:
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 1003309669}
m_CullTransparentMesh: 0
--- !u!1 &1035480309 stripped
GameObject:
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 4943659754933011787, guid: 46ddfc1117a01e749acd6f49525775fa,
type: 3}
m_PrefabInstance: {fileID: 740083493}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
--- !u!114 &1035480310
MonoBehaviour:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 1035480309}
m_Enabled: 1
m_EditorHideFlags: 0
m_Script: {fileID: 11500000, guid: 784255472eb26bb4eb8b3b5e83ffe3ac, type: 3}
m_Name:
m_EditorClassIdentifier:
--- !u!1 &1083674770
GameObject:
m_ObjectHideFlags: 0
......@@ -7590,24 +7541,6 @@ CanvasRenderer:
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 1308533871}
m_CullTransparentMesh: 0
--- !u!1 &1318922259 stripped
GameObject:
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 4943659754933011787, guid: 46ddfc1117a01e749acd6f49525775fa,
type: 3}
m_PrefabInstance: {fileID: 2027537799}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
--- !u!114 &1318922260
MonoBehaviour:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 1318922259}
m_Enabled: 1
m_EditorHideFlags: 0
m_Script: {fileID: 11500000, guid: 784255472eb26bb4eb8b3b5e83ffe3ac, type: 3}
m_Name:
m_EditorClassIdentifier:
--- !u!1 &1328158148
GameObject:
m_ObjectHideFlags: 0
......@@ -7731,24 +7664,6 @@ Transform:
m_Father: {fileID: 0}
m_RootOrder: 5
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
--- !u!1 &1371071663 stripped
GameObject:
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 4943659754933011787, guid: 46ddfc1117a01e749acd6f49525775fa,
type: 3}
m_PrefabInstance: {fileID: 261398942}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
--- !u!114 &1371071664
MonoBehaviour:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 1371071663}
m_Enabled: 1
m_EditorHideFlags: 0
m_Script: {fileID: 11500000, guid: 784255472eb26bb4eb8b3b5e83ffe3ac, type: 3}
m_Name:
m_EditorClassIdentifier:
--- !u!1001 &1372492817
PrefabInstance:
m_ObjectHideFlags: 0
......@@ -13542,24 +13457,6 @@ CanvasRenderer:
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 2111168266}
m_CullTransparentMesh: 0
--- !u!1 &2124596032 stripped
GameObject:
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 4943659754933011787, guid: 46ddfc1117a01e749acd6f49525775fa,
type: 3}
m_PrefabInstance: {fileID: 903089083}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
--- !u!114 &2124596033
MonoBehaviour:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 2124596032}
m_Enabled: 1
m_EditorHideFlags: 0
m_Script: {fileID: 11500000, guid: 784255472eb26bb4eb8b3b5e83ffe3ac, type: 3}
m_Name:
m_EditorClassIdentifier:
--- !u!1001 &2126190267
PrefabInstance:
m_ObjectHideFlags: 0
......
......@@ -30,7 +30,9 @@ cieľov projektu.
Spoločne prejdeme všetkými siedmimi krokmi.
Výber steny, ktorou budeme začínať, nemá pre začiatočníka nejaký vplyv na efektivitu riešenia. Preto všeobecne väčšina
algoritmov ľahkej úrovne vybrala predvolene bielu farbu. Opísaný postup nižšie nebude výnimkou.
\\ \\
\\
1. Biele hrany\\
Úlohou tohto kroku je zoznámenie užívateľa s pohybmi a funkčnosťou Rubikovej kocky.
Existuje viacero spôsobov, ako vytvoriť tzv. \uv{biely kríž}. Riešenie, ktoré zvolíme závisí na
......@@ -232,17 +234,27 @@ cieľov projektu.
by sa spolu s ňou hýbalo aj svetlo.
\subsection{2D mapa}
Pri zobrazovaní 3D modelu sme si uvedomili nedostatočnú orientácia užívateľa v priestore. Vedeli sme,
že musíme zakomponovať komponentu, ktorá by nám pomohla zvíšiť pohodlné používanie našej aplikácie.
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=.4\linewidth]{img/2Dmap.png}
\caption[Ukážka 2D zobrazenia modelu]{Ukážka 2D zobrazenia modelu}
\caption[Ukážka aktuálneho 2D zobrazenia modelu]{Ukážka aktuálneho 2D zobrazenia modelu}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=.4\linewidth]{img/2DMapAlternative.png}
\caption[Ukážka 2D zobrazenia modelu]{Ukážka 2D zobrazenia modelu}
\caption[Ukážka alternatívneho 2D zobrazenia modelu]{Ukážka alternatívneho 2D zobrazenia modelu}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=.4\linewidth]{img/2DMapAlternative2.png}
\caption[Ukážka ďalšieho 2D zobrazenia modelu]{Ukážka ďalšieho 2D zobrazenia modelu}
\end{figure}
\subsection{3D model}
......
......@@ -7,16 +7,20 @@
Vďaka tomuto rozhodnutiu sme získali rozmanité dáta, ktoré sme následne implementovali
do aplikácie.\\
Jedným z podnetov, bolo pridanie tlačidla pre resetovanie modelu. Niekoľko užívateľov
nebolo schopných nájsť, po zadaní nezložiteľnej permutácii Rubikovej kocky, zložiteľné riešenie.
To ich viedlo k pocitu vrátiť všetky zmeny naspäť a začať od začiatku. Užívateľ sa síce mohol dovtedy vrátiť do menu
a potom znova naspäť, no nie každý si to uvedomil.
Následne viacerí užívatelia dokázali pochopiť logiku rotácií
Po otestovaní projektu, väčšina užívateľov nám posunula pozitívnu spätnú väzbu.
Po prečítaní návodu, nemal ani jeden testovací používateľ problém s manipuláciou a
pohybom v priestore. Myslíme si, že sme cieľ intuitívnosti splnili.
Ďaľším podnetom, bolo pridanie tlačidla pre resetovanie modelu. Niekoľko užívateľov
nebolo schopných nájsť problém v nezložiteľnej permutácii Rubikovej kocky. To ich viedlo k pocitu
vrátiť všetky zmeny naspäť a začať od začiatku. Užívateľ sa síce mohol dovtedy vrátiť do menu
a potom znova naspäť, no nie každý si to uvedomil.
......
\chapter{Užívateľská dokumentácia}
V tejto kapitole poskytneme užívateľom návod, ako pracovať s naším
projektom. Vysvetlíme presnejšie ovládanie a manipuláciu v priestore aplikácie.
Pre dodatočné dovysvetlenie sme vytvorili návod (obr 4.2) priamo v aplikácii, ktorý môže užávateľ
kedykoľvek využiť.
\section{Spustenie}
Priložený balík je formátu .zip. Po extrahovaní celého obsahu získame priečinok
s piatimi elementami. Pre zapnutie aplikácie je potrebné spustiť súbor RubicsCube.exe.
Následne sa, v režime celej obrazovky, objaví logo Unity nasledované úvodným menu.
Užívateľ má na výber jednu z troch možností opísaných v tabuľke 4.1.
\section{Ovládanie}
Celá aplikácia sa ovláda jedine za pomoci myši.\\
Ľavým tlačidlo -- interakcia s tlačidlami / otáčanie stranou kocky\\
Pravé tlačidlo -- otočenie celého 3D modelu.
\section{Interaktívne prvky}
Zoznam interaktívnych prvkov a ich vlastnosti nájdete v tabuľke 5.1.
\begin{table}[H]
\begin{center}
\begin{tabular}{||c|c||}
\hline
Prvok & Funkcia \\ [0.5ex]
\hline\hline
Tlačidlo Reset Cube & Vráti status aplikácie do pôvodného stavu \\
\hline
Tlačidlo Solve & Spustí začiatočnícky riešič\\
\hline
Tlačidlo Kociemba & Spustí Kociemba riešič \\
\hline
Šesť farebných tlačidiel & Zvolenie farby na prefarbovanie \\
\hline
Tlačidlo Rotation/Editation & Prepínanie módu prefarbovania a rotácií strán \\
\hline
Tlačidlo Shuffle & Pomieša model\\
\hline
Tlačidlo dozadu & Vráti sa o jeden ťah dozadu \\
\hline
Tlačidlo pauza & Zastaví animáciu kocky \\
\hline
Tlačidlo spustenia & Spustí animáciu kocky \\
\hline
Tlačidlo dopredu & Posunie sa o jeden ťah dopredu \\ [1ex]
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\caption{Zoznam interaktívnych prvkov a ich funkcií}
\end{table}
\section{Permutácia hlavolamu}
V aplikácii existujú tri rôzne spôsoby, akým užívateľ môže rozložiť model.\\
1. Tlačidlo Shuffle: pomieša model sám\\
2. Rotácie strán: užívateľ musí mať zapnutý mód rotácií. Následne môže za pomoci držania ľavého tlačidla a kruhovým pohybom myši
rotovať jednotlivými stenami kocky.\\
3. Vyfarbenie jednotlivých plôch: v móde editácie si užívateľ môže zvoliť farbu a následne klikaním na jednotlivé plochy
3D modelu, namapovať jeho permutáciu hlavolamu.
Pri riešení je v prostredí prítomné textové pole, ktoré ukazuje sekvenciu aktuálnych ťahov. Ich notáciu sme vysvetlili
v tabuľke 1.1
\section{Riešiče}
Zavolanie riešič môže užívateľ za pomoci dvoch tlačidiel menom Solve a Kociemba. Solve poskytne užívateľovi
začiatočnícky princíp skladania. Kociemba je zaujímavým doplnkom, ktorý veľmi rýchlo a efektívne dokáže dostať kocku
do základného tvaru, no jeho princíp je zložiteľnejší. Preto ho pre začiatočníkov neodporúčame.
\section{Typy a triky}
Užívateľ sa nemusí prepínať do editačného módu. Môže pokojne využiť iba kliknutie na jedno z farebných tlačidiel.
Navyše tieto prvky si pamätajú poslednú zvolenú farby, čiže aj keď sa užívateľ prepne do iného módu, po vrátení
si tam svoj posledný vybraný materiál nájde.
Pre navrátenie zložiteľnej kocky do pôvodného stavu, možu užívatelia využiť tlačidlo Reset, Solve ale aj rýchlejší
algoritmus Kociemba, ktorý vyrieši kocku do maximálne 23 ťahov.
......@@ -80,15 +80,15 @@
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">
<xmp:CreatorTool>LaTeX with hyperref</xmp:CreatorTool>
<xmp:ModifyDate>2021-07-20T17:11:23+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-20T17:11:23+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-20T17:11:23+02:00</xmp:MetadataDate>
<xmp:ModifyDate>2021-07-21T02:19:26+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2021-07-21T02:19:26+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2021-07-21T02:19:26+02:00</xmp:MetadataDate>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpRights = "http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/">
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">
<xmpMM:DocumentID>uuid:E471EDA9-0143-B4EC-2929-27CBFE26697B</xmpMM:DocumentID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:C74E6155-E6D6-6981-DD1C-43AE2982FEBF</xmpMM:InstanceID>
<xmpMM:InstanceID>uuid:F89A1F87-67D3-D210-D52C-0383B8394657</xmpMM:InstanceID>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
......
No preview for this file type
No preview for this file type
......@@ -106,7 +106,9 @@
% Nepovinné poděkování (vedoucímu práce, konzultantovi, tomu, kdo
% zapůjčil software, literaturu apod.)
\def\Podekovani{%
David N. za pomoc s texem
Chcela by som poďakovať Mgr. Vladanovi Majerechovi, Dr. za odborné vedenie práce a rady, ktoré
mi pomohli túto prácu doviesť do úspešného konca. Anne Yaghobovej, Natálii Potočekovej, Margite
Bošániovej a Davidovi Nápravníkovi za pomoc pri štilizácii.
}
% Abstrakt (doporučený rozsah cca 80-200 slov; nejedná se o zadání práce)
......@@ -114,15 +116,22 @@ David N. za pomoc s texem
Táto práca je vytvorená za účeľom zjednodušiť pohľad na skladanie Rubikovej kocky.
Prechádza rôznymi pohľadmi, ako vyriešiť tento hlavolam. Popisuje teóriu, myšlienky
a históriu algoritmov, ako napríklad Kociemba. Približuje výzor prostredia aplikácie
a interaktivitu rôznych elementov. Spracovanie 3D modelu, ktorý je následne prepojený
a interaktivitu rôznych elementov. Opisuje spracovanie 3D modelu, ktorý je následne prepojený
s 2D mapou kocky. Rovnako sa tu nachádza aj popis ako môže užívateľ interagovať s
prostredím a dôvody, prečo je celá aplikácia implementovaná následovne. Analyzuje efektivitu
z rôznych pohľadov. Opisuje prácu a pohyb kamery so svetlom. Spracováva spätnú väzbu
prostredím a implementáciu všetkých komponent. Analyzuje efektivitu
z rôznych pohľadov. Obsahuje užívateľskú dokumentáciu. Spracováva spätnú väzbu
od testovacích užívateľov.
}
\def\AbstraktEN{%
Abstract.
This work is created in order to simplify the view of solving a Rubik's cube.
It goes through different perspectives on how to solve this puzzle. This thesis describes theory, ideas
and the history of algorithms such as Kociemba. It shows the application environment
and the interactivity of the various elements. It describes the processing of a 3D model, which is then linked
with 2D cube map. There is also a description of how the user can interact with
environment and implementation of all components. The work analyzes efficiency
from different perspectives. The thesis contains user documentation and processes feedback
from test users.
}
% 3 až 5 klíčových slov (doporučeno), každé uzavřeno ve složených závorkách
......@@ -156,6 +165,7 @@ Abstract.
\include{kapitoly/analyza}
\include{kapitoly/specifikacia}
\include{kapitoly/reseni}
\include{kapitoly/userDoc}
\include{kapitoly/skusenosti}
%\include{kapitoly/kap03.tex}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment